Oppimisvalmennus

Lähes neljällä viidestä rangaistukseen tuomitusta nuoresta on jokin oppimisvaikeus. Myös tarkkaavuuden ongelmat ovat hyvin yleisiä. Oppimisvalmennustyön tarkoituksena on kehittää oppimisvaikeuksien tunnistamista sekä ohjata tukea tarvitsevia opintoihin ja löytämään keinoja selviytyä arjessa.

Oppimisvaikeuksilla tarkoitetaan vaikeuksia esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, keskittymisessä, motoriikassa tai hahmottamisessa. On tyypillistä, että vaikeuksia on usealla eri alueella.

Kriminaalihuollon tukisäätiön oppimisvalmennustyön koordinaatio käynnistyi 2011 jatkona oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeelle. Koordinaattorina toimii Hanna Mäki-Tuuri.

hahmonojatuoli
Oppimisvalmennus

Oppimisvalmennuskoordinaattori
Hanna Mäki-Tuuri
050 4124 023
hanna.maki-tuuri a krits.fi

Oppimisvalmennuskoordinaattori löytyy Asiantuntija-työryhmän yhteisistä työtiloista: Kinaporinkatu 2 (sisäpiha), D-rappu, alakerta.

OVA-verkoston tiedotteet

VERKKOVARAANI